08 juin 2007

Bizkaiko Arbolak


1-Enkarterriko Batzarrak Abellanedako Aretxaren itzalpean egiten ziran.
2-Durangaldeko Batzarrak Gerediagako Aretxaren ondoan egiten ziran.
3-Foruen arabera, bizkaitarrek Aretxabalaganako Aretxaren ondoan hartu behar eben Jauna.
4-Gernikako Aretxa Jaurerriaren bihotza da. Haren itzalpean Foruak beteko ebazala zin egin behar eban Jaunak.
5-Malato Arbolea (Luiaondo).

1-Sous le chêne de Avellaneda se tenaient les Juntas de las Encartaciones.
2-De la même façon, les Juntas du Duranguesado se réunissaient sous le chêne de Gerediaga.
3-Selon le Fuero, les habitants de Bizkaia devaient recevoir le Seigneur sous le chêne de Aretxabalagana.
4-Le chêne de Gernika est le coeur de la Seigneurie. Le Seigneur devait prêter serment sous son ombre.
5-L'Arbre Malato (Luyando).


Le chêne de Gernika